Conference Committee


Fanghua LIN

Silver Professor of Mathematics
Courant Institute of Mathematical Sciences, NYU
Affiliated Faculty, NYU Shanghai

 

Bernard Helffer

Professor
Département de Mathématiques
University of Paris XI, France

 

Xingbin PAN

Professor of Mathematics
Zijiang Distinguished Professor
East China Normal University

 

Chun LIU

Professor of Mathematics
Department of Mathematics
Pennsylvania State University

 Conference Staff


Huili ZHU, NYU Shanghai

Yayue XIAO, NYU Shanghai

Junbo CHEN, NYU Shanghai

For any further information, please feel free to contact us through: shanghai.research@nyu.edu